Uudised


 • Eesti koolides jätkuvad rahvusvähemuste kultuuripäevad 09.12.2023


 • Õppeseminar „Interaktiivsete harjutuste loomine efektiivseks keeleõppeks“
 09.12.2023


 • Õppeseminar „Vahendid interaktiivsete töölehtede loomiseks keeleõppes“ 29.11.2022


 • Eesti koolides jätkuvad rahvusvähemuste üritused 29.11.2022


 • Eesti õppekeelega koolide õpilased tutvusid rahvuskultuuride rikkusega 27.11.2021


 • Õppeseminar „Kultuuridevaheline kommunikatsioon. IKT praktilised vahendid emakeele tunnis“ 27.11.2021


 • Pühapäevakoolide laste suvelaagris viidi läbi rahvusköökide toiduvalmistamise meistriklassid 27.11.2021


 • Koroonaviirus ei takistanud rahvusvähemuste kultuuri päevade läbiviimist 24.12.2020


 • Õppeseminar „Pühapäevakoolide õpilaste õpihuvi hoidmine ja arendamine“ 24.12.2020


 • Kümnes suvelaager kogus kokku rekordarvu pühapäevakoole 14.12.2020

  09.12.2023 - Eesti koolides jätkuvad rahvusvähemuste kultuuripäevad
  09.12.2023 - Õppeseminar „Interaktiivsete harjutuste loomine efektiivseks keeleõppeks“

  29.11.2022 - Õppeseminar „Vahendid interaktiivsete töölehtede loomiseks keeleõppes“
  29.11.2022 - Eesti koolides jätkuvad rahvusvähemuste üritused
  27.11.2021 - Eesti õppekeelega koolide õpilased tutvusid rahvuskultuuride rikkusega
  27.11.2021 - Õppeseminar „Kultuuridevaheline kommunikatsioon. IKT praktilised vahendid emakeele tunnis“
  27.11.2021 - Pühapäevakoolide laste suvelaagris viidi läbi rahvusköökide toiduvalmistamise meistriklassid
  24.12.2020 - Koroonaviirus ei takistanud rahvusvähemuste kultuuri päevade läbiviimist
  24.12.2020 - Õppeseminar „Pühapäevakoolide õpilaste õpihuvi hoidmine ja arendamine“
  14.12.2020 - Kümnes suvelaager kogus kokku rekordarvu pühapäevakoole
   
 • KONTAKT: ljagu.roman@gmail.com