Uudised

Õppeseminar „Muuseum kui mitteformaalsete õpingute keskkond. Kuidas kasutada muuseumipedagoogika kogemusi pühapäevakoolide õppetöös“
29.12.2016

29. oktoobril 2016. aastal toimus Neitsitornis õppeseminar „Muuseum kui mitteformaalsete õpingute keskkond. Kuidas kasutada muuseumipedagoogika kogemusi pühapäevakoolide õppetöös“ (20 osalejat 11-st pühapäevakoolist). Seminari viisid läbi muuseumi pedagoogid Julia Voinova ja Jelena Tšernova erinevatest Tallinna Linnamuuseumi filiaalidest. Lektorid rääkisid muuseumipedagoogikas kasutatavatest põhiprintsiipidest, sellest, mida saavad kasutada pühapäevakoolide õpetajad, oma isiklikest kogemustest töös lastega, samuti esitlesid nad kõiki uusi programme lastele, mida saab tellida nii Linnamuuseumi peamajas kui ka selle filiaalides. Teoreetilisele osale järgnevalt võtsid pühapäevakoolide õpetajad osa muuseumi leivaküpsetamise programmist keskaegsete retseptide järgi.24.12.2020 - Koroonaviirus ei takistanud rahvusvähemuste kultuuri päevade läbiviimist
24.12.2020 - Õppeseminar „Pühapäevakoolide õpilaste õpihuvi hoidmine ja arendamine“
14.12.2020 - Kümnes suvelaager kogus kokku rekordarvu pühapäevakoole
30.12.2019 - Järjekordsed rahvusvähemuste kultuuri päevad Tallinna eesti õppekeelega koolides hõlmasid üle kuuesaja õpilase
12.11.2019 - Õppeseminar „Pühapäevakoolide koostöö lastevanematega“
12.11.2019 - Pühapäevakoolide laste üheksas suvelaager korraldati Piusa Ürgoru Puhkekeskuses
25.12.2018 - Järjekordsed rahvusvähemuste kultuuripäevad Tallinna eesti õppekeelega koolides tõid kokku 700 õpilast
25.12.2018 - Õppeseminar ”Muuseum kui rahvuskultuuri hoidja. Koostöövõimalused”
25.12.2018 - Pühapäevakoolide laste kaheksas suvelaager korraldati Võsul
28.12.2017 - Järjekordsed rahvusvähemuste kultuuri päevad toimusid Tallinna ja Tartu eesti õppekeelega koolides
 
KONTAKT: romanljagu@hot.ee