Uudised

Õppeseminar „Pühapäevakoolide õpilaste õpihuvi hoidmine ja arendamine“
24.12.2020

10. oktoobril 2020.a. toimus hotellis Radisson Blu Sky Hotel õppeseminar „Pühapäevakoolide õpilaste õpihuvi hoidmine ja arendamine“ (20 osavõtjat 10 pühapäevakoolist: aserbaidžaani, armeenia, gruusia, ingeri, tatari, usbeki ja 4 vene pühapäevakoolist Tallinnas, Viljandis, Narvas ja Haapsalus).

Seminaril esinesid külalised. Irina Svidlov Ettevõtlusameti turismiosakonna turundusbüroost rääkis pühapäevakoolide õpetajatele uutest haridusprogrammidest, kus õpilastega on võimalik külastada Tallinna muuseume ja muid vaba aja veetmise kohti. Koos Marina Poltavtsevaga, külalisega Riigimetsa Majandamise Keskusest, arutasid pühapäevakoolide õpetajad koroonaviiruse levimise tingimustes nii aktuaalset võimalust viia läbi õppusi looduses, sealhulgas haridusprogrammi abiga, mida nimetatud keskus pakub. Näiteks jagati õpetajatele ankeedid küsimustega eesti metsast, vastates neile küsimustele said kõik seminarist osavõtjad „metsaekspertide“ tiitli ja kingiks suveniire.

Liya Mahmutova tatari pühapäevakoolist, Džanna Šahbazjan armeenia pühapäevakoolist, Irina Kravtsova usbeki pühapäevakoolist Narvas, Sanam Aliyeva aserbaidžaani pühapäevakoolist, Ketevan Palelašvili gruusia pühapäevakoolist, Alla Matvejeva, Sažida Jalak, Natalja Jampolskaja vene pühapäevakoolidest Narvas, Viljandis ja Haapsalus esinesid ettekannetega ja rääkisid oma kogemustest töös õpilastega pandeemia tingimustes.

Peale seminarist osavõtjate kõikide ettekannete lõppu ootas sõbralikus õhkkonnas lõuna hotelli restoranis Seasons, kus oli võimalik mitteametlikus vormis jätkata suhtlemist ja vahetada kogemusi õppejõudude vahel.09.12.2023 - Eesti koolides jätkuvad rahvusvähemuste kultuuripäevad
09.12.2023 - Õppeseminar „Interaktiivsete harjutuste loomine efektiivseks keeleõppeks“

29.11.2022 - Õppeseminar „Vahendid interaktiivsete töölehtede loomiseks keeleõppes“
29.11.2022 - Eesti koolides jätkuvad rahvusvähemuste üritused
27.11.2021 - Eesti õppekeelega koolide õpilased tutvusid rahvuskultuuride rikkusega
27.11.2021 - Õppeseminar „Kultuuridevaheline kommunikatsioon. IKT praktilised vahendid emakeele tunnis“
27.11.2021 - Pühapäevakoolide laste suvelaagris viidi läbi rahvusköökide toiduvalmistamise meistriklassid
24.12.2020 - Koroonaviirus ei takistanud rahvusvähemuste kultuuri päevade läbiviimist
24.12.2020 - Õppeseminar „Pühapäevakoolide õpilaste õpihuvi hoidmine ja arendamine“
14.12.2020 - Kümnes suvelaager kogus kokku rekordarvu pühapäevakoole
 
KONTAKT: ljagu.roman@gmail.com