Uudised

Koroonaviirus ei takistanud rahvusvähemuste kultuuri päevade läbiviimist
24.12.2020

Igasugused piirangud seoses koroonaviiruse levikuga sellel aastal ei suutnud segada rahvusvähemuste kultuuri päevade läbiviimist eesti õppekeelega koolides. Õigesti valitud kuupäevad, koht ja ürituste formaat võimaldasid teostada etteplaneeritud programmi täies mahus. Mitte keegi osalejatest ei haigestunud.

Vene kultuuri päevad, mis organiseeriti koostöös vene pühapäevakoolidega, avasid ürituste seeria eesti kooliõpilastele. Need viidi läbi üritusena, kus vene keele ja muusika tunnid olid ühendatud kitarrist Aleksandr Peljovini ja akordionist Olga Ramirezi kontsertidega. Kahes koolis olid kontserdi kavas peale vene rahvalaulude ja romansside ka maailmakuulsad hitid ja populaarsed meloodiad (Loo Keskkool, Eesti rahvuste päeval, 24. septembril 2020.a., 100 õpilast ja Audentese erakool, 16. oktoobril 2020.a., 100 õpilast). Õpetajate palvel koosnes kahes teises koolis kontserdi kava ainult vene romanssidest (Gaia Kool, 25. septembril 2020.a., 70 õpilast ja Jakob Westholmi Gümnaasium, 27. oktoobril 2020.a., 150 õpilast).

Vene kultuuri päevad õppetundide vormis teemal „Samovar vene kultuuris“, pühendatud vene teejoomise traditsioonidele, viidi läbi Saue Gümnaasiumis (29. septembril 2020.a., 30 õpilast), Audentese erakoolis (8. oktoobril 2020.a., 30 õpilast), Saku Gümnaasiumis (13. oktoobril 2020.a., 30 õpilast). Jüri Gümnaasiumis olid samovaride ja teejoomise traditsioonide teemal õppetundidest kaasatud kõik kaheksandad klassid (15. oktoobril 2020.a., 100 õpilast). Kõikides koolides kostitati osavõtjaid vene maiustustega, mida traditsiooniliselt söödi teejoomisel. Näitlike materjalidena kasutati vanu vene samovare Ikoonimuuseumi erakogudest. 1. oktoobril 2020.a. viidi läbi sarnane üritus ka Tallinna Ülikoolis õpilastele ja üliõpilastele, kes õppisid vene keelt (15 inimest). Õppusele oli palutud lektoriks samovaridest rääkima Ikoonimuuseumi tegevjuht Tiina Jurjeva.

14. oktoobril 2020.a. toimus Kohila Mõisakoolis Kaukaasia rahvaste kultuuri päev, millest võtsid osa armeenia ja kabardiini pühapäevakoolide esindajad (50 osalejat). Kabardiini pühapäevakooli kasvandikud esinesid kaukaasia tantsude programmiga. Selle ürituse raamides kõlas samuti lühike jutustus-presentatsioon armeenia keelest. 4. novembril 2020.a. toimus Juuru Eduard Vilde Koolis armeenia kultuuri päev (80 õpilast). Eesti laulja Erkki Otsman esitas laule armeenia keeles. Margarita Voskanjan näitas õpilastele kuidas kõlavad armeenia rahvuslikud pillid. Sel päeval oli koolis välja pandud Eestis elava armeenia päritolu kunstniku Aragats Kalatšjani maalide näitus. Suure kontsertprogrammi valmistas ette ja viis läbi armeenia helilooja Andranik Kechek.

9. novembril 2020.a. organiseeris ingerisoomlaste pühapäevakooli juht Maire Petrova selle rahvuse kultuuri päeva Jõhvi Põhikooli õpilastele (66 osavõtjat). Osalejad tutvusid ingerisoomlaste ajaloo ja traditsioonidega, küpsetasid ise Karjala pirukaid. Sinimäe Põhikoolis viis Narva vene pühapäevakooli juht Alla Matvejeva läbi vene kultuuri päeva (27. novembril 2020.a., 45 osavõtjat).09.12.2023 - Eesti koolides jätkuvad rahvusvähemuste kultuuripäevad
09.12.2023 - Õppeseminar „Interaktiivsete harjutuste loomine efektiivseks keeleõppeks“

29.11.2022 - Õppeseminar „Vahendid interaktiivsete töölehtede loomiseks keeleõppes“
29.11.2022 - Eesti koolides jätkuvad rahvusvähemuste üritused
27.11.2021 - Eesti õppekeelega koolide õpilased tutvusid rahvuskultuuride rikkusega
27.11.2021 - Õppeseminar „Kultuuridevaheline kommunikatsioon. IKT praktilised vahendid emakeele tunnis“
27.11.2021 - Pühapäevakoolide laste suvelaagris viidi läbi rahvusköökide toiduvalmistamise meistriklassid
24.12.2020 - Koroonaviirus ei takistanud rahvusvähemuste kultuuri päevade läbiviimist
24.12.2020 - Õppeseminar „Pühapäevakoolide õpilaste õpihuvi hoidmine ja arendamine“
14.12.2020 - Kümnes suvelaager kogus kokku rekordarvu pühapäevakoole
 
KONTAKT: ljagu.roman@gmail.com