Uudised

Õppeseminar „Vahendid interaktiivsete töölehtede loomiseks keeleõppes“
29.11.2022

8. oktoobril 2022.a. kogunesid hotellis Palace pühapäevakoolide õpetajad õppeseminarile „Vahendid interaktiivsete töölehtede loomiseks keeleõppes“ (24 osavõtjat 17 pühapäevakoolist: araabia, armeenia, aserbaidžaani, gruusia, kabardiini, korea, mari, tatari, ukraina ja 7 vene pühapäevakoolist Tallinnas, Haapsalus, Pärnus, Viljandis ja Narvas).

Seminaril esines põhilektorina Tallinna Arte Gümnaasiumi vene keele kui võõrkeele õpetaja Lilia Bulai. Seminari esimeses osas jagas ta oma keeleõppe interaktiivsete töölehtede loomise kogemusi. Hotellis Palace ootas seminarist osavõtjaid lõuna, kus sõbralikus õhkkonnas toimus õpetajate vahel suhtlus mitteametlikus vormis.

Peale lõunat sõitsid seminarist osavõtjad tellitud mikrobussiga Mustamäele, et koguneda Tallinna Arte Gümnaasiumi ruumides, kus oli võimalik kasutada arvuteid. Lilia Bulai juhendamisel koostasid pühapäevakoolide õpetajad interaktiivseid töölehti edasiseks kasutamiseks oma kooli õppeprotsessis. Seminarist osavõtjate hinnangul omas üritus suurt praktilist väärtust ja oli pühapäevakoolide õpetajatele kasulik.09.12.2023 - Eesti koolides jätkuvad rahvusvähemuste kultuuripäevad
09.12.2023 - Õppeseminar „Interaktiivsete harjutuste loomine efektiivseks keeleõppeks“

29.11.2022 - Õppeseminar „Vahendid interaktiivsete töölehtede loomiseks keeleõppes“
29.11.2022 - Eesti koolides jätkuvad rahvusvähemuste üritused
27.11.2021 - Eesti õppekeelega koolide õpilased tutvusid rahvuskultuuride rikkusega
27.11.2021 - Õppeseminar „Kultuuridevaheline kommunikatsioon. IKT praktilised vahendid emakeele tunnis“
27.11.2021 - Pühapäevakoolide laste suvelaagris viidi läbi rahvusköökide toiduvalmistamise meistriklassid
24.12.2020 - Koroonaviirus ei takistanud rahvusvähemuste kultuuri päevade läbiviimist
24.12.2020 - Õppeseminar „Pühapäevakoolide õpilaste õpihuvi hoidmine ja arendamine“
14.12.2020 - Kümnes suvelaager kogus kokku rekordarvu pühapäevakoole
 
KONTAKT: ljagu.roman@gmail.com