Uudised

Õppeseminar „Interaktiivsete harjutuste loomine efektiivseks keeleõppeks“

09.12.2023

07. oktoobril 2023.a. kogunesid Radisson Collection Hotel II korruse konverentsikeskuses pühapäevakoolide õpetajad õppeseminarile „Interaktiivsete harjutuste loomine efektiivseks keeleõppeks“ (24 osavõtjat 15 pühapäevakoolist: aserbaidžaani, armeenia, gruusia, ingeri, korea, roma, araabia, tatari ja 6 vene pühapäevakoolist Tallinnas, Haapsalus, Viljandis ja Narvas).Seminari põhiesineja oli Tallinna Arte Gümnaasiumi vene keele kui võõrkeele õpetaja Lilia Bulai. 
Tema juhendamisel õppisid pühapäevakoolide õpetajad looma videomaterjale ja interaktiivseid viktoriine edasiseks kasutamiseks oma kooli õppeprotsessis emakeele tundides. Peale seminari lõppu saadeti kõikidele osavõtjatele elektronpostiga komplekt õppematerjale läbitud teemadest.09.12.2023 - Eesti koolides jätkuvad rahvusvähemuste kultuuripäevad
09.12.2023 - Õppeseminar „Interaktiivsete harjutuste loomine efektiivseks keeleõppeks“

29.11.2022 - Õppeseminar „Vahendid interaktiivsete töölehtede loomiseks keeleõppes“
29.11.2022 - Eesti koolides jätkuvad rahvusvähemuste üritused
27.11.2021 - Eesti õppekeelega koolide õpilased tutvusid rahvuskultuuride rikkusega
27.11.2021 - Õppeseminar „Kultuuridevaheline kommunikatsioon. IKT praktilised vahendid emakeele tunnis“
27.11.2021 - Pühapäevakoolide laste suvelaagris viidi läbi rahvusköökide toiduvalmistamise meistriklassid
24.12.2020 - Koroonaviirus ei takistanud rahvusvähemuste kultuuri päevade läbiviimist
24.12.2020 - Õppeseminar „Pühapäevakoolide õpilaste õpihuvi hoidmine ja arendamine“
14.12.2020 - Kümnes suvelaager kogus kokku rekordarvu pühapäevakoole
 
KONTAKT: ljagu.roman@gmail.com