Kabardiini Pühapäevakool

Kabardiini  Pühapäevakool

Asutamise aasta: 2008.a.

Õppekeel: vene

Pühapäevakooli omanik:
Ansambel Terek

Kultuuriseltsi esimees: Ilona Thagazitova

Pühapäevakooli juht: Ilona Thagazitova

Aadress: Kaera 21a, 10319 Tallinn, Eesti Vabariik

Tel.:                       

Mob. tel.:
(372) 554 8496

Faks:                       

E- post: ilona.thagazitova@mail.ee


Pühapäevakooli tegevuse eesmärk on kabardiini kultuuri säilitamine ja  tundmaõppimine, kabardiini traditsioonide tutvustamine  Eestis elavatele inimestele. Õpilased vanuses 7 kuni 18 aastat õpivad järgmisi aineid: kabardiini keel, ajalugu, kultuur ja kabardiini rahva traditsioonid. Pühapäevakoolis ei õpi ainult kabardiinid, vaid ka Eestis elavad teiste rahvuste lapsed, kes on huvitatud tutvumisest sajanditevanuse ja mitmetahulise kabardiini kultuuriga. Õppetöös on õpilastel võimalus kuulata rahvamuusikat,  vaadata Kabardiini-Balkaarist toodud videofilme. Põhirõhk on tantsude õppimisel. Noored  ei omanda ainult erinevate tantsude oskusi, vaid  õpivad ka tehnikat, käitumiskultuuri, nende tantsude ajalugu. Õppeprogrammis on ka kabardiinikeelsete laulude õppimine. Õppeplaan koostatakse 1 aastaks, seejärel jätkavad lapsed õppimist järgmise plaani alusel. Õpetamine – tasuta. Kabardiini Pühapäevakooli tegevust toetab EV Haridus- ja Teadusministeerium         

 

Õppejõud:

Kabardiini keel, ajalugu-
Artur Thagazitov

Kabardiini kultuur ja traditsioonid, ajalugu -
Ilona Thagazitova

Õppetöö toimub laupäeviti ja pühapäeviti aadressil:  Kaera  tn. 21a, 10319 Tallinn.
KONTAKT: ljagu.roman@gmail.com