Pühapäevakool BILIM

Pühapäevakool BILIM


Asutamise aasta: 2004.a.

Õppekeel: vene, tatari, aserbaidžaani

Pühapäevakooli omanik: MTÜ Türgi Rahvaste Kultuurikeskus

Kultuuriseltsi esimees: Zulfija Nurmanova

Pühapäevakooli juht:
Zulfija Nurmanova

Aadress: Kraavi 35, 11215 Tallinn, Eesti Vabariik

Tel.                       

Mob.tel.: (372) 517 4147

Faks                       

E- post: zul.nur@mail.eePühapäevakooli eripäraks on türgi rahvuste ühiste etniliste juurtega eri rahvustest õpilaste   ühendamine. Türgi rahvuste kultuuri ajalugu, traditsioone ja folkloori  õpetatakse vene keeles. See annab õpilastele suurema võimaluse  ja kooli uksed on  avatud kõigile selle kultuuri huvilistele. Pühapäevakoolis BILIM saadud teadmised võimaldavad paremini tundma õppida   türgi rahvuste ajalugu, traditsioone ja kultuuri kujunemise protsessi. 2005/2006 õppeaastal tegutses kool koostöös Keila Ühisgümnaasiumiga. Vastavalt EV Haridus- ja Teadusministeeriumi emakeele kohustusliku õppimise nõudele, on alates 2006/2007 õppeaastast loodud  grupp, kes õpib emakeelt ja kirjandust aserbaidžaani keeles. 2009.a. alustab tööd grupp, kes õpib  emakeelt ja kirjandust tatari keeles. Pühapäevakooli õppeplaan vastab täielikult kooli põhikirjas ettenähtud ülesannetele. Peale ainetundide toimub õppeaasta jooksul 1 – 2 suurt üritust õpilaste osavõtul. Näiteks, 2005.a. toimus noorte konverents „Kultuur – rahva hing“ ja maalinäitus „Ida miniatuur“. 2006.a. organiseeris pühapäevakool teatraliseeritud etenduse „Ühine ja erinev rahvatraditsioonides“, türgi rahvuste dekoratiiv-tarbekunsti näituse jne. Õpetamine on tasuta. Pühapäevakooli BILIM tegevust toetab EV Haridus- ja TeadusministeeriumÕppejõud:  Vafa Gulijeva, Zulfija Nurmanova, Favzija Hadiullina

Õppetöö toimub aadressil: Tõnismägi 3A või Koorti 12 - 24, Tallinn.
KONTAKT: ljagu.roman@gmail.com