Pühapäevakool VATAN

Pühapäevakool VATAN

Asutamise aasta: 2004 a.

Õppekeel: vene, avaari, lesgi, laki, dargi, kumõki

Pühapäevakooli omanik: MTÜ Dagestani Kultuuriühing Eestis

Kultuuriseltsi esimees:
Mahmud-Apandi Mahmudov

Pühapäevakooli juht: Svetlana Alhassova

Aadress: Vase 10, 10125 Tallinn, Eesti Vabariik

Tel.:                      

Mob.tel.: (372) 5646 0057

Faks:                       

E- post: alhassova@mail.ru     

 

Pühapäevakooli tegevuse eesmärk on oma rahva kultuuripärandi, Dagestani rahvatraditsioonide ja -kommete tundmaõppimine ning säilitamine, nende tutvustamine teiste rahvaste esindajatele. Eestis elab palju erinevaid rahvusi, kes on Dagestanist väljarännanud: avaarid, dargid, kumõkid, lakid, lesgid, nogaid, tabassaraanid ja tatid. Kõik nad püüdlevad säilitama oma rahva kultuuritraditsioone ja sidet ajaloolise kodumaaga. Pühapäevakoolis kasvatatakse lastes rahvuslikku väärikust, oskust austada oma ja võõrast kultuuri, samuti õpetatakse mõistma kultuuride erinevust. Õpilased vanuses 6 kuni 24 aastat õpivad emakeelt, kirjandust, ajalugu, kultuuri, dagestani rahvaste traditsioone ja kombeid. Õppetöö pühapäevakoolis kestab  135 tundi, õpetamine - tasuta. Pühapäevakooli VATAN tegevust toetab EV Haridus- ja Teadusministeerium

 


Õppejõud:

Kultuur -
Irina Kerimova

Dagestani rahvaste keeled ja traditsioonid -
Svetlana Alhassova
   
Õppetöö toimub aadressil: Vase 10, 10125 Tallinn

 
KONTAKT: ljagu.roman@gmail.com