Tallinna Vene Kultuuri Pühapäevakool

 

 

Tallinna Vene Kultuuri Pühapäevakool

(Vene Kultuuriseltside Assotsiatsiooni Ruthenia juures)

Asutamise aasta:  2005.a.

Õppekeel: vene

Pühapäevakooli omanik: MTÜ Kultuurhariduslik Selts Vene Pühapäevakool

Kultuuriseltsi esimees: Roman Ljagu

Pühapäevakooli juht: Roman Ljagu  

Aadress: Raekoja plats 18 10146 Tallinn, Eesti Vabariik

Mob. tel.: (372) 5615 6522

E- post: ljagu.roman@gmail.com

Pühapäevakooli tegevuse eesmärk on õpetada vene rahvusvähemuslastele nende kultuuripärandi tundmist. Õpilased vanuses  14-18 aastat tutvuvad oma päritolumaa kultuuritraditsioonidega, õppides järgmisi aineid: vene kultuuri ajalugu, retoorika, vene kultuurimälestised Eestis. Õppetöös kasutatakse kaasaegseid õppemetoodikaid ja -vahendeid. Tuntud lektor Evelina Vedom loeb vene kultuuri ajalookursust.  Reeglina on ekskursioonidel mööda Eestit  õpilastele giidiks oma ala tunnustatud spetsialist – kunstiteadlane Jüri Kuuskemaa. Võttes osa tutvumisreisidest mööda  Eestit, saavad pühapäevakooli õpilased teada mitte ainult palju uut meie maa tähelepanuväärsetest kohtadest, mis on seotud vene kultuuriga, vaid laiendavad oluliselt ka oma teadmisi vene ja eesti kultuuride vahelistest seostest ning tervikuna Eesti Vabariigist. Pühapäevakoolil on kujunenud partnerisuhted Tallinna Linnamuuseumi filiaali - Peeter I Majamuuseumiga Kadriorus, kus õpilased kogunevad vaatama ja arutama videofilme vene kultuurist. Õppeaeg pühapäevakoolis – 2-3 aastat, õpetamine tasuta. Kooli raamatukogu  täiendatakse igal aastal uute raamatutega vene kultuurist ja videofilmide kogu täiendatakse analoogilise temaatikaga. 2005.a. sügisel ilmus eriteataja esimene number nimega „Vene Pühapäevakool“. Pühapäevakooli tegevust toetab EV Haridus- ja Teadusministeerium.

Õppejõud:

Vene kultuuri ajalugu -  Evelina Vedom

Retoorika – Andrei Titov / Deniss Karamõškin

Vene kultuurimälestised Eestis – Roman Ljagu

Õppetöö toimub igal nädalal aadressil: Raekoja plats 18, 10146 Tallinn
KONTAKT: ljagu.roman@gmail.com