Viljandi Vene Kultuuri Sõprade Ühingu Pühapäevakool

 

 

Viljandi Vene Kultuuri Sõprade Ühingu Pühapäevakool

Asutamise aasta: 2004.a.

Õppekeel: vene

Pühapäevakooli omanik:
MTÜ Viljandi Vene Kultuuri Sõprade Ühing 

Kultuuriseltsi esimees:
Sažida Jalak

Pühapäevakooli juht:
Sažida Jalak

Aadress: Lutsu 3, 71003  Viljandi, Eesti Vabariik

Tel.: (372) 43 34 537

Mob. tel.: (372) 5669 7876

Faks:                       

E- post: s.jalak@gmail.com

 Pühapäevakooli tegevuse eesmärk on organiseerida lastele emakeele täiendõpe, õpetada vigadeta rääkima, lugema ja kirjutama, tutvustada vene kultuuri, traditsioone ja ajalugu. Õppetöö koosneb ainetundidest, laulude ja luuletuste selgeksõppimisest, aga ka mängudest, tantsudest, instseneeringutest, ekskursioonidest. Õpilased vanuses 3 kuni 18 aastat õpivad emakeelt, vene kultuuri, ajalugu ja traditsioone. Lisaks laste õppetegevusele tähistatakse pühi: Uus aasta, Jõulud,  Vastlad, Lihavõtted ja muud. Pühapäevakooli õpilased osalevad linna ühisüritustel:  jõululaadal, Emadepäeval, Hansapäevadel. Ekskursioonide ja lastehommikute organiseerimisel osutavad suurt abi lapsevanemad, kes koos oma lastega osalevad  aktiivselt ka instseneeringutes. Pühapäevakool teeb koostööd Viljandi Linnavolikoguga, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga, Valdorfi kooliga. Õpetamine - tasuta; õppeaasta lõpus saavad lapsed tänukirjad. Viljandi Vene Kultuuri Sõprade Ühingu Pühapäevakooli tegevust toetab EV Haridus- ja Teadusministeerium.


Kogu õppetöö viib läbi: Sažida Jalak.

 

Õppetöö toimub aadressil: Lutsu 3, 71003  Viljandi.
KONTAKT: ljagu.roman@gmail.com