Viited

EV Haridus- ja Teadusministeeriumi info:

- Rahvuskultuuriseltside huvikoolid https://www.hm.ee/uldharidus-ja-noored/alus-pohi-ja-keskharidus/rahvuskultuuriseltside-huvikoolid

- Tegevustoetus rahvuskultuuriseltside huvikoolidele https://www.hm.ee/eesti-keel-ja-voorkeeled/eesti-keel/keeleoppetoetused#item-4

EV Kultuuriministeeriumi info:

- Rahvusvähemuste ja rahvuskaaslaste toetamine https://www.kul.ee/kultuuriline-mitmekesisus-ja-loimumine/rahvusvahemused-ja-rahvuskaaslased

- Rahvusvähemuste kultuurinõukoda https://www.kul.ee/kultuuriline-mitmekesisus-ja-loimumine/rahvusvahemused-ja-rahvuskaaslased/rahvusvahemuste

Integratsiooni Sihtasutuse info:

- Rahvusvähemuste kultuuriühingute tegevus https://www.integratsioon.ee/rahvusvahemuste-kultuuriuhingute-tegevus
KONTAKT: ljagu.roman@gmail.com