Uudised

Õppeseminar ”Muuseum kui rahvuskultuuri hoidja. Koostöövõimalused”
25.12.2018

27. oktoobril 2018 toimus Tallinna vanalinnas asuvas Ikoonimuuseumis õppeseminar „Muuseum kui rahvuskultuuri hoidja. Koostöövõimalused“ (17 osavõtjat 9 pühapäevakoolist).

Seminari korraldasid Tallinna vene muuseumi juhtiv kuraator Maria Smorževskihh-Smirnova ja Eesti juudi kogukonna nõukogu liige, Tallinna giid Samuil Rubinštein. Lektorid tutvustasid pühapäevakoolide õpetajatele Eesti vene ja juudi kogukonna ajalugu, samuti nende kogukondade muuseumides tehtavat tööd kultuuripärandi säilitamiseks. Seminarist osavõtjatele korraldas Ikoonimuuseumis ekskursiooni kunstiteadlane ja Tallinna Ülikooli õppejõud Orest Kormašov. Pärast seminari põhiosa lõpulejõudmist said kõik soovijad külastada näitust „Mustri kõla“ Tallinna vene muuseumis. Näitusel olid välja pandud viie soome-ugri rahva – ersade, komide, maride, udmurtide ja setude – majatarbed, muusikariistad ja rõivad.

Pühapäevakoolide õpetajate kohtumine kulges sõbralikus ja mitteametlikus õhkkonnas. Sellega kaasnes ühine teelaud koos mitmesuguste suupistetega Ikoonimuuseumi teetoas.27.11.2021 - Eesti õppekeelega koolide õpilased tutvusid rahvuskultuuride rikkusega
27.11.2021 - Õppeseminar „Kultuuridevaheline kommunikatsioon. IKT praktilised vahendid emakeele tunnis“
27.11.2021 - Pühapäevakoolide laste suvelaagris viidi läbi rahvusköökide toiduvalmistamise meistriklassid
24.12.2020 - Koroonaviirus ei takistanud rahvusvähemuste kultuuri päevade läbiviimist
24.12.2020 - Õppeseminar „Pühapäevakoolide õpilaste õpihuvi hoidmine ja arendamine“
14.12.2020 - Kümnes suvelaager kogus kokku rekordarvu pühapäevakoole
30.12.2019 - Järjekordsed rahvusvähemuste kultuuri päevad Tallinna eesti õppekeelega koolides hõlmasid üle kuuesaja õpilase
12.11.2019 - Õppeseminar „Pühapäevakoolide koostöö lastevanematega“
12.11.2019 - Pühapäevakoolide laste üheksas suvelaager korraldati Piusa Ürgoru Puhkekeskuses
25.12.2018 - Järjekordsed rahvusvähemuste kultuuripäevad Tallinna eesti õppekeelega koolides tõid kokku 700 õpilast
 
KONTAKT: romanljagu@hot.ee